Thẻ carot

50.000 VND
Mệnh giá 50.000 đ
Đơn giá: 41.000 đ
Số lượng
100.000 VND
Mệnh giá 100.000 đ
Đơn giá: 82.000 đ
Số lượng
200.000 VND
Mệnh giá 200.000 đ
Đơn giá: 164.000 đ
Số lượng
500.000 VND
Mệnh giá 500.000 đ
Đơn giá: 410.000 đ
Số lượng
1.000.000 VND
Mệnh giá 1.000.000 đ
Đơn giá: 820.000 đ
Số lượng
50.000 VND
Mệnh giá 50.000 đ
Đơn giá: 41.000 đ
Số lượng
100.000 VND
Mệnh giá 100.000 đ
Đơn giá: 82.000 đ
Số lượng
200.000 VND
Mệnh giá 200.000 đ
Đơn giá: 164.000 đ
Số lượng
500.000 VND
Mệnh giá 500.000 đ
Đơn giá: 410.000 đ
Số lượng
1.000.000 VND
Mệnh giá 1.000.000 đ
Đơn giá: 820.000 đ
Số lượng
Xác nhận thanh toán
Loại thẻ
Mệnh giá
10.000 đ
Số lượng
01
Chiết khấu
3%
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thanh toán
9.700 đ
Mua thẻ thành công
Chúc mừng bạn đã giao dịch thành công
Thông tin thẻ
Đăng ký