Thẻ viettel

10.000 VND
Mệnh giá 10.000 đ
Đơn giá: 10.000 đ
Số lượng
20.000 VND
Mệnh giá 20.000 đ
Đơn giá: 20.000 đ
Số lượng
50.000 VND
Mệnh giá 50.000 đ
Đơn giá: 48.500 đ
Số lượng
100.000 VND
Mệnh giá 100.000 đ
Đơn giá: 97.000 đ
Số lượng
200.000 VND
Mệnh giá 200.000 đ
Đơn giá: 194.000 đ
Số lượng
500.000 VND
Mệnh giá 500.000 đ
Đơn giá: 485.000 đ
Số lượng
1.000.000 VND
Mệnh giá 1.000.000 đ
Đơn giá: 980.000 đ
Số lượng
10.000 VND
Mệnh giá 10.000 đ
Đơn giá: 10.000 đ
Số lượng
20.000 VND
Mệnh giá 20.000 đ
Đơn giá: 20.000 đ
Số lượng
50.000 VND
Mệnh giá 50.000 đ
Đơn giá: 48.500 đ
Số lượng
100.000 VND
Mệnh giá 100.000 đ
Đơn giá: 97.000 đ
Số lượng
200.000 VND
Mệnh giá 200.000 đ
Đơn giá: 194.000 đ
Số lượng
500.000 VND
Mệnh giá 500.000 đ
Đơn giá: 485.000 đ
Số lượng
1.000.000 VND
Mệnh giá 1.000.000 đ
Đơn giá: 980.000 đ
Số lượng
Xác nhận thanh toán
Loại thẻ
Mệnh giá
10.000 đ
Số lượng
01
Chiết khấu
3%
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thanh toán
9.700 đ
Mua thẻ thành công
Chúc mừng bạn đã giao dịch thành công
Thông tin thẻ
Đăng ký